Aktualności

Stypendium naukowe - dr Zbigniew Rozynek

Dr Zbigniew Rozynek - A new approach to fabricating various colloidal shells and Pickering emulsions, FNP Homing Plus, 2013-2015. Gratulujemy uzyskania stypendium.

czytaj dalej »

Nagroda NCN

Dr hab. Piotr Garstecki, prof. nadzw. - nagroda dla młodych naukowców przyznana przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie za nowatorstwo w dziedzinie badań dynamiki płynów złożonych oraz możliwości ich zastosowania w mikrobiologii i biochemii. Serdecznie gratulujemy.

czytaj dalej »

Odznaczenie

Dr hab. Piotr Garstecki, prof. nadzw. - odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w pracy naukowo badawczej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej. Serdecznie gratulujemy.

czytaj dalej »

Stypendium naukowe - dr Filip Dutka

Dr Filip Dutka -Trapostat  - a microfluidic chemostat for high-throughput screening of cells growth pathways, FNP Homing Plus, 2013-2015. Gratulujemy uzyskania stypendium.

czytaj dalej »

Wyróżnienie

dr inż. Krzysztof Churski - specjalne wyróżnienie przyznane przez Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicję Adamczak w Ogólnopolskim Konkursie "Student - Wynalazca" 2012/2013.

czytaj dalej »


en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.