Aktualności

Stypendium START 2014 - Tomasz Kamiński

W ramach stypendium START 2014 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała specjalne wyróżnienie dla naszego kolegi, Tomka Kamińskiego za wybitną jakość jego dorobku naukowego. Gratulujemy.

czytaj dalej »

Sympozjum Studentów - Toruń 2014 (Justyna Barys & Mikołaj Babiak)

Justyna Barys oraz Mikołaj Babiak otrzymali Dyplomy, odpowiednio za najlepszy poster oraz za wyróżniające się wystąpienie podczas zjazdu IV Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Serdecznie gratulujemy.

czytaj dalej »

Dyplom MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała  Instytutowi Chemii Fizycznej PAN dyplom za wynalazek „Waga kwarcowa do zastosowań w układach mikrofluidycznych”. Gratulacje dla dr hab. inż. Jackowa Michalskiego i dr inż. Pawła Jankowskiego.

czytaj dalej »

SLAS 2014

Magdalena Czekalska, Tomasz Kamiński and Witold Postek wzięli udział w 3rd Annual SLAS Conference, San Diego, USA.

czytaj dalej »

VII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków

W dniach 8 - 10 października br. miała miejsce na Politechnice Warszawskiej VII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków.

czytaj dalej »

Targi Technicon - Innovation 2013 - Gdańsk

W dniach 24-25 października dr Paweł Jankowski, dr Adam Samborski oraz dr Tomasz Szymborski uczestniczyli w 9. edycji Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013 w Gdańsku. 

czytaj dalej »

Subsydia profesorskie MISTRZ 2013 - FNP

Profesor Piotr Garstecki został laureatem programu MISTRZ 2013 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

czytaj dalej »

Stypendium naukowe - mgr inż. Magda Czekalska i inż. Witold Postek

Studenci zostali nagrodzeni Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanym dla 1000 najlepszych studentów z Polski (edycja 2012). Gratulujemy.

czytaj dalej »

Program Stażowo-Szkoleniowy - dr inż. Krzysztof Churski

Dr inż. Krzysztof Churski w dniach 07.10-06.12.2013 będzie brał udział w programie stażowo-szkoleniowym na University of California w Berkeley organizowanym w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP500 Innovators.

czytaj dalej »

Stypendium naukowe - mgr inż. Tomasz Kamiński

VENTURES FNP, którego celem jest wsparcie innowacyjnych projektów z potencjałem komercjalizacyjnym, realizowanych przez młodych doktorantów. Gratulacje. Czas trwania projektu: 2013-2015.

czytaj dalej »


en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.