barys-justyna

Justyna Barys

Tematyką moich badań jest wzrost bakterii E. coli w obecności antybiotyków. Doświadczenia wykonuję w układach mikroprzepływowych z wykorzystaniem pasywnych pułapek mikrofluidycznych. Pozwala to na przeprowadzenie hodowli ciągłej, czyli takiej w której świeża, sterylna pożywka doprowadzana jest do pułapki i jednocześnie taka sama ilość nadmiaru podłoża z niej wypływa. Mam zamiar sprawdzić czy wzrost bakterii w pułapkach jest zgodny z modelem Monoda. Do układu dołączono spektrofotometr wykonujący pomiar gęstości optycznej hodowli w pułapce, co pozwala na określenie dynamiki wzrostu badanych bakterii zarówno w samej pożywce jak i w pożywce z antybiotykiem. Możliwe jest ustalenie sekwencji wprowadzanych do układu kropel, przez co da sięprecyzyjnie wyznaczyć szybkość rozcieńczania hodowli bakterii oraz stężenia badanego antybiotyku w pułapce. Celem przeprowadzanych badań jest wyznaczenie minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii. Antybiotyki użyte w doświadczeniach to ampicylina, chloramfenikol oraz tetracyklina. Zbadam także jednoczesne działanie par antybiotyków na wzrost E. coli.

Dane kontaktowe

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.