kozon-lukasz

mgr Łukasz Kozoń

Aktualnie zajmuje się opracowaniem układu mikroprzepływowego złożonego z matrycy tzw. „siedzących” kropel służącego m.in. do hodowli komórek eukariotycznych. Zastosowanie hydrodynamicznych pułapek zawierających określony obszar o hydrofilowych właściwościach pozwoli na zatrzymanie i przetrzymywanie kropelsłużących jako mikroinkubatory. Wymiana medium będzie przeprowadzana przez koalescencję „siedzącej” kropli - inkubatora z małymi porcjami świeżego medium, przy jednoczesnym usuwaniu powstałego nadmiaru płynu. Bezpośredni kontakt kropli z podłożem wynikający z jego hydrofilowych właściwości pozwoli na przeprowadzenie hodowli komórek adherentnych, bądź testów immunoenzymatycznych ELISA. Co więcej, brak dodatkowego filmu fazy ciągłej między podłożem a kroplą umożliwi również dokonywanie dokładnych obserwacji mikroskopowych (z wykorzystaniem technik takich jak FCS, czy TIRFM) w mikroreaktorze, w trakcie eksperymentu.

Dane kontaktowe

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.