ruszczak-artur

mgr Artur Ruszczak

Zrozumienie mechanizmu nabywania oporności przez bakterie jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszej mikrobiologii. Tradycyjne metody określania wrażliwości bakterii na antybiotyki (wyznaczanie MIC – Minimalnego stężenia inhibicyjnego) nie wystarczają w pełni na zrozumienie skomplikowanego mechanizmu nabywania oporności przez mikroorganizmy. Dlatego zastosowanie nowych technik, które umożliwiłyby dokładniejsze poznanie tego zjawiska, wydaje się być niezwykle ważne.
Celem badań jest konstruowanie mikroprzepływowych urządzeń do badań nad mechanizmem nabywania lekooporności bakterii. Projekt, zakłada skonstruowanie mikro-chip’u zawierającego sieć połączonych ze sobą studzienek, w którym możliwe byłoby generowanie gradientu antybiotyków. Każda ze studzienek to oddzielna nisza o innych warunkach środowiska. W takim urządzeniu, można śledzić odpowiedź bakterii z ekspresją białka fluorescencyjnego GFP (ruch bakterii ku wyższym stężeniom leków). Wyniki uzyskane w tej pracy pozwolą odpowiedzieć na pytanie jak szybko bakterie potrafią nabywać oporność na dany zestaw antybiotyków, czy badane antybiotyki wykazują działanie antagonistyczne, synergistyczne czy addytywne oraz jakie zmiany zachodzą w materiale genetycznym mutantów. To samo urządzenie w dalszych krokach może być użyte do obserwacji reakcji komórek eukariotycznych (np. do obserwacji migracji makrofagów w odpowiedzi na poszczególne składniki komórkowe bakterii, leki przeciwzapalne itd.).
Wraz z grupą profesora Wilhelm’a Huck’a z Uniwersyteu Radbouda w Nijmegen prowadzone są również badania nad optymalizacją procesu transkrypcji i translacji w warunkach In vitro.

Dane kontaktowe

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.