wegrzyn-judyta

dr Judyta Węgrzyn

Głównym zadaniem prowadzonych prac badawczych jest optymalizacja działania mikroprzepływowych układów gradientowych wykonanych ze sztywnego polimeru, jakim jest poliwęglan (PC) oraz ich praktyczne zastosowanie. Podstawą działania niniejszych układów jest możliwość jednoczesnego generowania szeregu strumieni mikrokropel o dobrze scharakteryzowanym składzie. Prowadzone prace pozwalają na ocenę zdolności układu do zachowania zadanego gradientu stężeń w przypadku, gdy składowe fazy kropelkowej charakteryzują się taką samą bądź odmienną wartością lepkości, a także wpływu lepkości na wielkość otrzymywanych kropel. Badania w tym zakresie mogą odegrać istotną rolę zarówno w wysokowydajnej formulacji kropel jak również w eksperymentach natury biologicznej, w których podstawą są płyny o różnej lepkości (m. in. płyny ustrojowe).

Dane kontaktowe

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.