izydorzak-marcin

Marcin Izydorzak

Moje badania koncentrują się na dwóch aspektach:
1. Planarne układy mikro-przepływowe o charakterystyce umożliwiającej formowanie milimetrowych kapsułek. Utworzone kapsułki mogą posłużyć wielorakim celom dzięki manipulacji składem chemicznym i rozmiarami otoczki oraz rdzenia; w szczególności możliwa jest kapsulacja zarówno składników hydrofobowych i hydrofilowych. Przykłady zastosowań to:
• Agrochemia: Zdjęcie uwalniania feromonów
• Farmacja: Zdjęcie preparatu uwalniającego antybiotyk
2. Warstwowe układy mikro-przepływowe o umożliwiające utworzenie wysokosprawnych dysz. W zależności od geometrii, dysze cechują się bardo różnymi charakterystykami pracy.
Zastosowania to głownie formowanie aerozoli o z góry zadanym rozkładzie cząstek. Integracja wielu dysz na jednej płytce umożliwia zarówno znakomitą kontrolą rozmiaru, jak i wysoką wydajność .

Dane kontaktowe

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.