MAESTRO 10 NCN

img

Mikroprzepływowe metody ilościowego badania antybiotykowrażliwości bakterii z rozdzielczością pojedynczo-komórkową (2018/30/A/ST4/00036)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 1.10.2019-30.09.2023

Antybiotykooporne zakażenia stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla naszego zdrowia. Trwałe i skuteczne rozwiązanie tego problemu zależy od lepszego zrozumienia odpowiedzi pojedynczych komórek oraz populacji bakterii na antybiotyki. Pozwoli to stosować skuteczne terapie i unikać powstawania lekooporności. Dlatego celem naszego projektu jest opracowanie nowych narzędzi analitycznych, które pozwolą scharakteryzować złożoność odpowiedzi bakterii na różne antybiotyki wykorzystywane klinicznie. Posługujemy się w tym celu mikrofluidyką kropelkową – grupą technik umożliwiających wytwarzanie tysięcy czy wręcz milionów maleńkich identycznych kropli. Krople te mogą być tworzone z zawiesiny bakterii, dzięki czemu można w nich zamykać pojedyncze bakterie lub ich grupy. Poprzez dodanie antybiotyków w szerokim zakresie stężeń tworzymy zestawy kropli zwane „bibliotekami”. Każda „biblioteka” zawiera krople o ściśle określonym stężeniu antybiotyku i liczbie komórek bakteryjnych.

Członkowie Zespołu Maestro:

Kierownik projektu: prof. Piotr Garstecki

Postdoc: dr Ilona Foik

Co-investigator: dr Paweł Jankowski

Doktoranci: mgr Kinga Głuchowska, mgr  Shakeel Ahmad, mgr Paweł Garguliński

Publikacje: A method for simultaneous polishing and hydrophobization of polycarbonate for microfluidic applications. Polymers, 2020, 12(11), 2490. Autorzy: Dominika Ogończyk, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

Opublikowano 2021-01-26, 19:06

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.