Preludium 12 NCN

img

Nr projektu: DEC-2016/23/N/ST4/01020

Tytuł: "Pasywne wytwarzanie monodyspersyjnych emulsji podwójnych w układach mikroprzepływowych."

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Stanisław Opalski

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2019

Badania prowadzone w ramach projektu składają się z 2 części:

A. Opracowanie i charakteryzacja metody pasywnego wytwarzania monodyspersyjnych podwójnych emulsji w układach mikroprzepływowych.

Zaprojektowanie i wykonanie układów mikroprzepływowych o geometrii odpowiedniej do emulsyfikacji progowej (ang. step-emulsification). Produkcja kropli wielokrotnych typu woda-olej-woda i fizyczny opis tworzenia takich kropli.

B. Badanie interakcji białek błonowych z dwuwarstwami lipidowymi na styku kropli zamkniętych wewnątrz podwójnej emulsji.

Wykorzystanie układów oraz wiedzy wyniesionej z części A do stworzenia podwójnej emulsji zawierającej kilka wewnętrznych kropli wodne otoczonych monowarstwą fosfolipidową. Cienki płaszcz olejowy wokół nich zmusi krople do kontaktu i do spontanicznego utworzenia dwuwarstwy lipidowej na styku kropli (ang. droplet interface bilayer). Taka modelowa dwuwarstwa lipidowa będzie służyć do badania aktywności białek błonowych (np. alfa-hemolizyny) 

Opublikowano 2017-07-04, 15:59

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.