Etiuda 2 NCN

img

Nr projektu: UMO-2014/12/T/ST4/00649
Tytuł: "Mikroprzepływy dwufazowe w biochemii i mikrobiologii"
Kierownik projektu: Mgr inż. Tomasz Kamiński
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 01.10.2014 - 30.09.2016

Badania prowadzone w ramach projektu składają się z 3 odrębnych tematycznie części:

A. Dynamika kropel w układach mikrofluidycznych. 

Dynamika mikrokropel w nietypowych geometriach tzw. „pułapkach hydrodynamicznych”. Badania obejmują przede wszystkim procesów dzielenia i łączenia (fuzji kropel) w tych złożonych geometriach.

B. Badanie aktywności białkowych kanałów jonowych w mikroprzepływowych układach in vitro

W czasie dwuletnich badań opracowaliśmy układ mikroprzepływowy zdolny do wysokoprzepustowego testowania aktywności kanałów jonowych. Przeprowadziliśmy wstępne badania za pomocą modelowego białka -hemolizyny które potwierdziły funkcjonalność urządzenia. Badania były prowadzone we współpracy z grupą badawczą prof. Hagana Bayleya z Uniwersytetu Oksfordzkiego – światowej sławy specjalisty biochemii  hemolizyny i twórcy technologii sekwencjonowania DNA za pomocą nanoporów białkowych. W czasie trwania projektu ETIUDA 2 planuje zoptymalizować działanie urządzenia – m.in. poprzez nowe metody mikrofabrykacji oraz dalsze zwiększenie przepustowości. Część eksperymentów będzie wykonana w laboratorium prof. Shoji Takeuchi, który jest wybitnym specjalistą z dziedziny opracowywania systemów „Lab-on-a-chip” do badania aktywności białek błonowych.

C. Badanie procesów adaptacji bakterii w chemostacie mikrokroplowym. 

W czasie doktoratu brałem udział w projekcie mającym na celu skonstruowanie urządzenia do wysokoprzepustowej hodowli bakterii w chemostacie mikrokroplowym. To unikalne urządzenie pozwala na prowadzenie badań nad ewolucją i adaptacją bakterii w skali nieosiągalnej dla innych technik. Problem nabierania lekooporności przez szczepy patogenne jest obecnie jednym z poważniejszych wyzwań mikrobiologii. Klasyczne metody badawcze nie pozawalają na dynamiczne śledzenie ewolucji oporności i pozwalają jedynie na ocenę ostatecznych skutków – tj. charakterystykę fenotypu i genotypu szczepów opornych. Ostatnie badania pokazują, że do dokładnego zrozumienia mechanizmów tego zjawiska potrzebne są nowe urządzenia i strategie, które pozwolą na ciągłą kontrolę poziomu stresu oraz monitorowanie tempa wzrostu mikroorganizmów.  

Opublikowano 2016-09-18, 20:37

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.