Homing Plus FNP

img

Projekt otrzymał finansowe wsparcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jest kontynuacją i rozszerzeniem badań rozpoczętych podczas stażu doktorskiego realizowanego przez Dr Rozynka na norweskiej uczelni NTNU w Trondheim. Pierwsze wyniki zostały opublikowane w roku 2013 w Nature Communications. Projekt jest podzielny na dwa obszary. W pierwszym z nich Dr Rozynek zamierza skoncentrować się na badaniach podstawowych, które odgrywają ważną rolę w zrozumieniu fundamentalnych mechanizmów fizycznych obejmujących samoistne uporządkowywanie się cząsteczek koloidalnych oraz ich adsorpcję na powierzchni kropli. Pozwala to na kontrolowane wytwarzanie różnorodnych otoczek koloidalnych oraz emulsji Pickeringa. W drugim obszarze zainteresowań znajdują się badania prowadzące do rozwoju metody efektywnego i taniego wytwarzania owych materiałów, mających olbrzymi potencjał aplikacyjny zarówno w przemyśle medycznym, naftowym, farbiarskim, jak i spożywczym.

Rezultatem projektu będzie dopracowanie obecnej pionierskiej metody wytwarzania koloidalnych, heterogenicznych (tj. skomponowanych co najmniej z dwóch materiałów o różnych właściwościach fizyko-chemicznych) otoczek, koloidosomów oraz „aktywnych” emulsji. Warto dodać, że wymienione niejednorodne struktury stanowią nową, stworzoną jak do tej pory tylko przez nas (grupę NTNU) klasę materiałów. Równie ważną kwestią, będzie wyjaśnienie i opisanie wielu złożonych zjawisk fizycznych, których zrozumienie jest ważne z punktu widzenia badań podstawowych, a także mające znaczenie praktyczne.

Opublikowano 2016-09-18, 19:29

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.