Finansowanie

Zdjęcie: Ventures FNP

Ventures FNP

Nr projektu: VENTURES/2012-10/4
Tytuł: "Nowe technologie mikroprzepływowe do wysokoprzepustowych badań dwuwarstw lipidowych oraz białek błonowych"
Kierownik grantu: Mgr inż. Tomasz Kamiński
Grantodawca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Okres realizacji: 1.03.2013 - 31.12.2014

czytaj dalej »

Zdjęcie: ERC Starting Grant

ERC Starting Grant

Nr projektu: European Research Council Starting Grant 279647 "MicroCODE"
Tytuł: "Zautomatyzowane urządzenia mikroprzepływowe: platforma technologiczna dla wysokoprzepustowych badań w chemii i biotechnologii"
Kierownik grantu: Prof. Piotr Garstecki
Grantodawca: Europejska Rada ds. Badań Naukowych
Okres realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2016
Strona www: http://ichf.pong.pl/ercp

czytaj dalej »

Zdjęcie: Homing Plus FNP

Homing Plus FNP

Nr projektu: HOMING PLUS/2011-3/2
Tytuł: "Struktura i stabilność emulsji wielokrotnych"
Kierownik grantu: Dr Jan Guzowski
Grantodawca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Okres realizacji: 01.09.2011 - 31.12.2012

czytaj dalej »

Zdjęcie: NanoFun

NanoFun

Nr projektu: POIG.02.02.00-00-025/09
Tytuł: "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych."
Kierownik konsorcjum: Uniwersytet Warszawski
Członek konsorcjum: Prof. Piotr Garstecki
Grantodawca: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Okres realizacji: 06.08.2008 - 31.05.2014
Strona www: http://www.nanofun.edu.pl

czytaj dalej »

Zdjęcie: NanoBiom

NanoBiom

Nr projektu: POIG.01.01.02-00-008/08
Tytuł: "Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe."
Kierownik konsorcjum: Instytut Fizyki PAN
Członek konsorcjum: Prof. Piotr Garstecki
Grantodawca: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Okres realizacji: 01.05.2008 - 30.09.2014
Strona www: http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/nanobiom-0-0.html

czytaj dalej »

Zdjęcie: HFSP Grant dla Młodych Badaczy

HFSP Grant dla Młodych Badaczy

Nr projektu: RGY0069/2008-C103
Tytuł: "Identifying and characterizing bacterial cytoskeletal elements and small molecules that target them."
Kierownik konsorcjum: prof. Zemer Gitai (Uniwersytet w Princeton)
Członek konsorcjum: Prof. Piotr Garstecki
Grantodawca: Human Frontier Science Program
Okres realizacji: 7.2008 - 6.2011

czytaj dalej »

Zdjęcie: TEAM FNP

TEAM FNP

Nr projektu: TEAM/2008-1/1
Tytuł: "Mikroprzepływy dwufazowe - badania podstawowe i zastosowania"
Kierownik grantu: Prof. Piotr Garstecki
Grantodawca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Okres realizacji: 1.10.2008 - 30.09.2012

czytaj dalej »


en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.