Kropelkowe pozytywki (systemy pasywne)

img

Znakomita większość protokołów w chemii analitycznej i diagnostyce medycznej opiera się o operacje na płynnych roztworach i próbkach. Przeprowadzenie analiz wymaga zatem wykonania szeregu, często iteracyjnych, operacji na objętościach płynów. Czy można zaprogramować te operacje w geometrii kasety mikroprzepływowej, tak by mogły być wykonane automatycznie po wymuszeniu przepływu? Wierzymy, że jest to możliwe. Tworzymy moduły mikroprzepływowe, które automatycznie odmierzają, tną, łączą, przesuwają i pozycjonują mikro-objętości płynów wewnątrz sieci mikroprzepływowych. Rozwijamy zastosowania tych układów w chemii analitycznej i diagnostyce. Pasywne moduły mikroprzepływowe wykorzystujemy również w układach zautomatyzowanych - w równoległych hodowlach drobnoustrojów oraz w badaniach nad białkami membranowymi.

Opublikowano 2013-10-30, 1:38

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.