Nagroda "Innowator Mazowsza"

img

Dr Tomasz Kamiński otrzymał I Nagrodę w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii "Młody Innowacyjny Naukowiec". Serdecznie gratulujemy naszemu koledze z Zespołu !!!

„Innowator Mazowsza” to na Mazowszu jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce.

Ideą Konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu.

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Informacje o wynikach tegorocznej VIII edycji konkursu: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/viii-edycja-konkursu

Opublikowano 2016-12-29, 15:22

powrót »

en
Created by PONG, design Maciej Szkopański.